Radi: Apagat
Radi:
km Set radius for geolocation
Cerca

Propietats del Gingebre

Propietats del Gingebre

Propietats del Gingebre; primerament, cal dir que el gingebre és una planta de clima tropical; a Catalunya és difícil el seu conreu tot i que el podem trobar a la Catalunya central. A més, aquesta planta té moltíssimes propietats, les quals anomenarem en aquest article les més rellevants.

També,el seu ús medicinal és variat i alhora efectiu per refredats, febre, problemes gastrointestinals, reuma, diabetis, càncer, mareig… A més a més, dins les propietats del gingebre, el seu principi d’origen picant, ha estat estudiat en cultius cel·lulars i posteriorment amb animals; d’aquesta forma, han arribat a la conclusió que aquest principi picant que té el gingebre tenia propietats anticanceroses. És a dir, tenint aquest estudi en compte i donat el nombre de casos diagnosticats de càncer a Catalunya, convé prendre gingebre regularment.

Per tant, el gingebre és un poderós antiinflamatori, antioxidant, antiulcerós, prevé malalties cardiovasculars, antidepressiu natural, disminueix les migranyes… Tot això, d’eficàcia contrastada; encara que, en casos d’embaràs, trastorns de coagulació de sang, persones amb medicació per al cor o per al control dels nivells de glucosa en la sang, s’ha de consultar al seu metge per prendre’l.

En resum, la nostra natura posa al nostre abast molts aliments amb propietats variades i efectives. Així mateix, cal saber en quina proporció podem prendre cada cosa per tal de gaudir d’un bon estat de salut.

Comentaris 0

Deixa un comentari