Avís Legal: La utilització de la web gironarestaurants.cat està subjecta a les següents condicions d’ús, i implica el seu coneixement i acceptació íntegre:

Titular de la pàgina web

D’acord amb el que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’ofereix a l’usuari d’aquesta pàgina web i als òrgans competents, la informació del titular de la mateixa:

Nom: Noèlia Ortiz
D.N.I.: 46****35*
Titulació: Publicitat, màqueting i posicionament web
Correu electrònic: comercial@gironarestaurants.cat
Telèfon: 93 865 77 37

El titular de la pàgina web es troba subjecte a les normes que regulen l’exercici de la professió de publicitat d’empreses online.

Propietat industrial i intel·lectual

Qualsevol activitat de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i/o qualsevol tipus de difusió està totalment prohibida, i també, qui les realitzi podrà ser objecte de totes les accions legals, que la llei vigent reservi als legítims titulars de la propietat industrial i intel·lectual.

Protecció de dades personals
Qui és el responsable del tractament de les seves dades? Entitat: Noèlia Ortiz / Telèfon: 93 865 77 37 / Correu electrònic: comercial@gironarestaurants.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? A Gironarestaurants de NOÈLIA ORTIZ tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials.

Durant quant de temps conservarem les seves dades? Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? També, li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Primerament, execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
  • Seguidament, interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.
  • Per últim, en consentiment de l’interessat: És a dir, amb l’enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes en base a sol·licituds prèvies mantingudes amb el responsable del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades? No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països: No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a gironarestaurants.cat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes; també, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Tanmateix, i en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; per tant, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en els supòsits legalment establerts, tindrà dret a la portabilitat de les seves dades personals.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, gironarestaurants.cat deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: enviant un correu electrònic a comercial@gironarestaurants.cat

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi. Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, també, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment; sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: https://www.aepd.es

Condicions d’ús

Per començar, la utilització d’aquest web li dona la condició d’usuari, la qual cosa implica l’acceptació íntegra i completa de totes les clàusules i condicions d’ús incloses en aquesta pàgina d’Avís Legal; a més a més, junt amb la Política de Privacitat i Política de Cookies. Per tant, si vostè no estigués d’acord amb totes i cadascuna d’aquestes clàusules així com les seves condicions, abstinguis d’utilitzar aquest lloc web. L’accés a aquest lloc web no suposa, en cap cas, l’inici d’una relació comercial amb la titular de gironarestaurants.cat. A través d’aquest lloc web, Noèlia Ortiz de gironarestaurants.cat (el titular), els facilita l’accés i la utilització de diversos continguts que gironarestaurants.cat o els seus col·laboradors han publicat mitjançant Internet.

A tal efecte, vostè està obligat i compromès a NO utilitzar qualsevol dels continguts del web de gironarestaurants.cat amb finalitat o efecte il·lícit, prohibits en aquest Avís Legal; també, per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin malmetre; o també, inutilitzar, sobrecarregar, menyscabar o impedir la normal utilització dels continguts. També queden inclosos a tal efecte els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propi o contractat per Noèlia Ortiz de gironarestaurants.cat; així com, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet.

Aquest web té caràcter merament informatiu i orientatiu; per tant, l’accés al mateix no suposa cap relació professional ni vinculació contractual i el seu ús és responsabilitat exclusiva de l’usuari. És a dir, la informació continguda a la present pàgina web, en cap cas, es pot considerar com a substitutiva d’un servei d’assessorament concret o vinculació professional.

Majoria d’edat

Primerament, vostè ha de tenir al menys 18 anys d’edat per utilitzar els serveis oferts per gironarestaurants.cat o la majoria d’edat que es requereixi el seu país per registrar-se al lloc web o utilitzar-lo. Si resideix en un país que no pertanyi a la Unió Europea, ha de tenir al menys 13 anys d’edat per fer servir el lloc web o la majoria d’edat que es requereixi el seu país per registrar-se al lloc web o utilitzar-lo. A més, de tenir l’edat mínima requerida per fer servir el lloc web en virtut de la llei aplicable; per tant, si no té l’edat suficient per poder acceptar les nostres condicions al seu país, el seu pare, mare, o tutor han d’acceptar les nostres condicions en nom seu.

Comentaris i mesures de seguretat
El Titular Noèlia Ortiz de gironarestaurants.cat es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que vulnerin la legislació vigent; així com, lesius dels drets o interessos de tercers, o que, al seu parer, no resultin adequats per a la seva publicació.


El Titular no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de sistema de comentaris; ni xarxes socials o altres eines de participació, d’acord amb el que preveu la normativa d’aplicació. Noèlia Ortiz ha obtingut la informació; també, el contingut multimèdia i els materials inclosos al lloc web de fonts que considera fiables. Però, si bé ha pres totes les mesures raonables per assegurar que la informació continguda és correcta, el Titular no garanteix que sigui exacta , completa o actualitzada. També, el Titular de gironarestaurants.cat (Noèlia Ortiz) declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda en les pàgines d’aquest lloc web.

Així mateix, queda prohibit transmetre o enviar a través de el lloc web qualsevol contingut il·legal o il·lícit; també, virus informàtics, o missatges que, en general, afectin o violin drets de l’Titular o de tercers. A més, els continguts del Lloc Web tenen únicament una finalitat informativa; per tant, de cap manera s’han de fer servir ni considerar com a oferta de venda; ni sol·licitud d’una oferta de compra ni recomanació per realitzar qualsevol altra operació, llevat que així s’indiqui expressament. El Titular es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del Lloc Web; així com, els vincles o la informació obtinguda a través del lloc web, sense necessitat de previ avís.

El Titular no és responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar de la utilització de la informació de el lloc web o de la continguda en les xarxes socials del Titular

Limitacions de responsabilitat

En primer lloc, el present avís legal té caràcter indefinit. El Titular es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes condicions quan ho consideri oportú sense necessitat de previ avís. Em segon lloc, el Titular en cap cas serà responsable dels errors o omissions que puguin existir en la informació facilitada; tampoc, en la seva vigència, aplicació o ús concret que es pogués fer de la mateixa.

Per tant, el Titular no garanteix la disponibilitat d’aquesta pàgina web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat; així com, de control i manteniment del servei, per fallades degudes al servidor que allotja els continguts o d’altres intermediaris o proveïdors. Ni per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualsevol altre motiu que es derivi de causes que quedin fora del seu control, pel que s’eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, dels mateixos.

Legislació aplicable i tribunals competents

També, dir que totes aquelles qüestions relacionades amb aquesta pàgina web o qualsevol dels seus continguts, es regiran i seran interpretades conforme al present avís legal i la legislació catalana i espanyola. Les parts es sotmetran a la jurisdicció dels Tribunals o Jutjats de Barcelona. És a dir, per a la resolució de qualsevol tipus de discrepància, controvèrsia o litigi que es pogués suscitar entre l’usuari i el Titular per l’ús de la pàgina web; també, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre legalment.

Enllaços

El Titular de gironarestaurants.cat (Noèlia Ortiz) pot proporcionar accés a llocs web de tercers mitjançant enllaços amb la finalitat d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet; en què podrà ampliar les dades ofertes en el lloc web. Aquests enllaços a altres llocs web no suposen en cap cas un suggeriment o recomanació perquè vostè visiti les pàgines web de destinació; ja que, estan fora de control de la persona titular, per la qual cosa, Noèlia Ortiz no és responsable del contingut dels llocs web vinculats ni del resultat que obtingui en seguir els enllaços.

Així mateix, el titular no respon dels links o enllaços ubicats en els llocs web vinculats als que li proporciona accés. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Titular i el propietari de el lloc en què s’estableixi l’enllaç. Tampoc, l’acceptació ni aprovació per part del Titular dels seus continguts o serveis. Si accedeix a un lloc web extern des d’un enllaç que trobi en el lloc web vostè haurà de llegir la pròpia política de privacitat de l’altre lloc web que pot ser diferent de la d’aquest lloc web.

D’aquesta forma, el lloc web ofereix continguts patrocinats, anuncis i/o enllaços d’afiliats. La informació que apareix en aquests enllaços d’afiliats o els anuncis inserits, són facilitats pels propis anunciants, de manera que Titular no es fa responsable de possibles inexactituds o errors que puguin contenir els anuncis, ni garanteix de cap manera l’experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus productes i / o serveis.

En resum, Noèlia Ortiz de gironarestaurants.cat es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a el lloc web i els serveis oferts sense necessitat de preavís; també, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin qualsevol de les condicions d’aquest Avís Legal.

Consulteu les bases de la Política de Privacitat en aquest enllaç

Dins d’aquest Avís Legal podreu consultar les bases de la Política de Cookies en aquest enllaç